Vi som kräver förändring på kursen KSMC31!

Hej Kurskamrater!
Vi är ett gäng från Service Management's samtliga inriktningar som tycker att hela upplägget av kursen KSMC31 ledd av Eerika Saristo varit under all kritik. Vi har skapat denna namninsamling för att belysa vårt missnöje över dels provet och de 65% som blivit underkända men också upplägget av kursen generellt, lärarnas osynkade arbete, brist på feedback vid seminarieuppgifter, brist på engagemang hos föreläsare och förskräckliga bedömningar av projektarbeten. Många av oss halkar efter pga lärarnas okompetens och oförmåga att bedriva service.

Vi tycker detta är orättvist och under all kritik och kräver förändring. Målet med denna namninsamling är att vi ska skicka in denna tillsammans med vår feedback över vad som gått fel och även kräva förändring i form av:

- Vi önskar få göra en ny kursutvärdering då den lämnades in innan provresultatet och denna cirkus kom fram.
- Godkäntnivån för provet måste sänkas till de ursprungliga 50-55% som de var förra året
- De elever som upplever att de ska ha fler poäng på sina frågor måste i god tid få veta hur de ska gå tillväga för att få en chans att få igenom detta innan omtenta.
- Upplägget, lärarna och framförallt kursansvarig måste utredas och lösning på problemet måste hittas.

Detta kommer skickas in till Rektor för både Campus och Lunds universitet men även deras chefer. Hoppas engagemanget är stort och att listan fylls på så att vi kan få rättvisa!


Dela på Facebook