Vi vill behålla ReDoo i Falu Kommun!

Kommunen planerar att stänga ReDoo i Falun.
Det tycker vi går helt emot kommunens vision om hållbar utveckling och återanvändning. vilket också betonas i förskolans nya läroplan.
Genom att använda material från ReDoo utvecklas barnens egen kreativitet och skapandeglädje, samtidigt som det är en ekonomisk och miljömässig vinning.
SNÄLLA! Hjälp till att skriva på den här namninsamlingen!

Dela på Facebook