Vi vill ha kvar Nathalie Parmegiani som lärare på Franska Skolan

VI vill ha kvar Nathalie Parmegiani
Nathalie har under sin tid som lärare på Franska Skolan, inspirerat och hjälpt många elever med undervisningen. Hon har varit en mycket omtänksam person och hon har lagt ned mycket tid på eleverna. Skolan behöver fler som Nathalie och vi vill inte mista henne.

Dela på Facebook